Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s tím, že budou použity cookies. Ty mají zajistit plynulý průběh Vaší návštěvy a sbírají statistická data o návštěvách.
Více o správě cookies
Ok

Bezpečnost dat

Zkušenosti OVH ve službách Vašich dat


Infrastruktura služby hubiC je umístěna v datacentrech ve Francii. OVH aplikuje své hostingové know-how a přináší robustní řešení pro Vaše data (server, internet, napájení).

Důvěrnost Vašich dat


Pouze Vy máte přístup ke svému úložišti hubiC a ke sdílení souborů. Jste také plně zodpovědný za obsah, který na hubiC nahráváte a sdílíte se svými přáteli a rodinou. Navíc je služba hubiC předmětem francouzského práva, což částečně posiluje ochranu Vašich osobních údajů a respektování Vašeho soukromí.

Nonstop přítomnost v datacentrech a redundantnost


Technické týmy OVH jsou zodpovědné za provádění údržby v datacentrech a síťové infrastruktury. Dojde-li k incidentu, okamžitě zasahují. Veškerý kritický hardware infrastruktury je minimálně redundantní tak, abychom možná rizika nedostupnosti služby omezili na minimum. Datacentra jsou napájena dvěma nezávislými elektrickými zdroji, jsou vybavena zařízením UPS a generátory, které jsou připraveny pro případ jakéhokoli většího selhání.

Ultra-vysoké zabezpečení datacenter


Data uložená na hubiC jsou hostována v datacentrech OVH, které používá výhradně OVH. Tato datacentra jsou navržena, vybudována a vybavena pro zabránění jakémukoli případnému pokusu o vniknutí. Jsou vybavena bezpečnostními prvky, video dohledem pro detekci pohybu a také ochrannými prvky proti požáru jako jsou například protipožární dveře. Celé území datacenter je také chráněno plotem s žiletkovým drátem.

Každý zaměstnanec prochází biometrickou identifikací a aby se dostal ke svému pracovišti, musí projít bezpečnostními dveřmi. Tato bezpečnostní opatření zajišťují naprostou bezpečnost Vašich dat a jejich nedostupnost pro kohokoli cizího, kdo by chtěl mít do datacenter fyzický přistup.