Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s tím, že budou použity cookies. Ty mají zajistit plynulý průběh Vaší návštěvy a sbírají statistická data o návštěvách.
Více o správě cookies
Ok

Nápověda

Desktop App

Jak nainstaluji aplikaci na můj počítač?

Jděte na stránku pro stahování a postupujte podle instrukcí pro stažení a instalaci aplikace. Po nainstalování restartujte svůj počítač, protože jinak by se Vám nespustili ikony zobrazující stav (přenášené, synchronizované, publikované) Vašich dokumentů.

Jak funguje synchronizace?

Aplikace vytvoří adresář "hubiC" na Vašem počítači, který se otevře vždy, když kliknete na ikonu hubiC app. Když do tohoto adresáře přidáte dokument, bude automaticky překopírován na online úložiště hubiC. Poté bude přístupný přes hubiC web a mobilní app. Jakékoli změny, které provedete v tomto adresáři (vymazání, kopírování, přesunutí, vytváření souboru) budou okamžitě a automaticky provedeny i na Vašem online úložišti. Výsledek: díky této funkci budete mít vždy jistotu, že pracujete s poslední verzí dokumentu na hubiC. Stejně to funguje i se soubory přidanými přes hubiC web či mobilní app. Změny se samosebou projeví i ve Vašem adresáři na počítači.

Jak mohu synchronizovat mé soubory na více počítačích?

Pro synchronizaci na více počítačích si jednoduše nainstalujte aplikaci na každý z nich. Obsah svého online úložiště hubiC pak naleznete na každém z nich. Můžete tedy pracovat na více počítačích a vždy naleznete své dokumenty ve stejném stavu, jak jste je opustily.

Jak poznám, že jsou mé soubory správně synchronizované?

Jakmile bude soubor či složka umístěna ve Vašem adresáři hubiC, ikona souboru bude okamžitě změněna na synchronizovanou. Oranžová ikona značí, že probíhá přenos dat na online úložiště. Jakmile je přenos dokončen, zobrazí se nová ikona, značící správně synchronizovaný dokument.

Jaký je interval synchronizace?

Jde o čas mezi dvěma indexacemi. V základu je tento interval nastaven na 10 minut. Intervel si ale můžete změnit v nastavení aplikace v záložce "Účet".

Co je indexace?

Indexace je proces porovnávání dat v hubiC adresáři na Vašem počítači s daty na online úložišti hubiC. Umožňuje aplikaci identifikovat dokumenty, které byly přidány či změněny na jedné či druhé straně. Tato akce je nezbytná pro synchronizaci.

Mohu si vynutit synchronizaci?

V základu scanuje aplikace veškerý obsah VAšeho adresáře či online úložiště hubiC každých 10 minut a hledá možné změny. Vy si však synchronizaci můžete vynutit i mězi těmito intervaly. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu hubiC a zvolte "synchronizovat nyní".

Potřebuji pro synchronizaci na mém počítači stejně velký a dostupný prostor, jako je velikost hubiC?

Ano, avšak můžete si zvolit pouze částečnou synchronizaci adresářů na hubiC. Abyste toto provedli, jděte do nastavení aplikace a klikněte na záložku "Účet". Poté Vám bude umožněno zvolit si adresářs k synchronizaci. Tato možnosti je dostupná také při připojení k app přes instalaci v "Pokročilém režimu".

Nechci synchronizovat všechny své soubory. Je to možné?

Ano, můžete si uložit některé dokumenty online bez nutnosti uložit je i na Vašem počítači. Jakmile je první synchronizace Vašeich dokumentů dokončená, jděte do nastavení aplikace a v záložce "Účet" si zvolte "Nastavení" a "Zvolit soubory k synchronizaci". Poté budete schopni vyjmout některé soubory v archivu ze synchronizace. To znamená, že tyto soubory/adresáře můžete poté vymazat ze svého počítače, ale zůstanou stále uloženy na online úložišti.

Mohu synchronizovat velké množství dat?

Není zde žádný limit týkající se dat, které mohou být synchronizovány. Avšak čím je dat více, tím více zdrojů bude synchronizací spotřebováno (RAM počítače). V případě synchronizace velkého množství dat doporučujeme použít výkonný počítač a navýšit čas synchronizace (pro zabránění aplikaci každých 10 minut procházet soubory za účelem indexace. 10 minut je nastaveno jako základní hodnota). Také berte v potaz, že dochází-li k první indexaci, může být aktivita na disku velice vysoká, díky výpočtu podpisu souborů (MD5). Tyto podpisy souborů pak zaručují integritu souborů po přenosu na Vaše online úložiště.

Jak se dostanu do nastavení hubiC desktop aplikace?

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu hubiC ve spodní liště a poté na "Nastavení".

Jak mohu sdílet dokumenty přes hubiC desktop aplikaci?

Zvolte si adresář, které chcete sdílet a klikněte na nějk pravým tlačítkem myši. Zvolte "hubiC" a "Publikovat". Pro zkopírování odkazu publikování opět klikněte pravým tlačítkem myši na dokument. Zvolte "hubiC" a "Kopírovat publikační odkaz". Poté se na publikovaném adresáři zobrazí se ikona "Sdílení".

Jak mohu zjistit, že je dokument publikován?

Na adresáři který je publikován, se v místě oznamování stavu synchronizace zobrazí ikona "Sdílení".

Jak zruším publikování pomocí hubiC desktop aplikace.

Klikněte pravým tlačítkem na adresář, který je publikován, zvolte "hubiC" a poté "Vymazat publikování.

Je adresář "hubiC" přístupný offline?

Váš synchronizovaný adresář "hubiC" je přístupný ať jste připojeni k Internetu či nikoli. Avšak při práci offline nebude zobrazena ikona synchronizace u dokumentů. S dokumenty můžete pracovat normálně: přidávat je, měnit je, mazat je, otevírat je, atd. Všechny změny se pak projeví i na Vašem účtě hubic, jakmile se připojíte k Internetu a dojde k synchronizaci.

Spouští se hubiC desktop aplikace automaticky?

Pro hubiC app na Windows ano. Spoustí se automaticky po spuštění počítače a automaticky se připojí k hubiC účtu bez nutnosti jakékoli akce z Vaší strany. S Mac však bude vyžadováno manuální spuštění. Pro uživatele Mac nyní hledáme možnost, jak toto zautomatizovat.

Jak mohu zjistit co hubiC desktop aplikace zrovna dělá?

Aplikace byla vytvořena tak, aby pracovala diskrétně a na pozadí. Jestliže potřebujete vědět, co přesně aplikace zrovna provádí, stačí přemístit kurzor myši na ikonu hubiC ve spodní liště, kde se Vám zobrazí shrnutí. Pro více informací klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu hubiC a na "Stav synchronizace".

Ikona stavu dokumentů se mi nezobrazuje na mých adresářích a souborech.

Jestliže je ikona ve spodní liště modrá, nejspíše jste nerestartovali počítač po instalaci aplikace. Proveďte restart a vše by pak mělo již fungovat správně.
Jestliže je ikona ve spodní liště bílá, nejspíše nejste připojeni k Internetu. Spustila se aplikace hubiC správně a připojila se k Vašemu účtu hubiC? Jestliže nejste připojeni k Internetu, nebo byla aplikace hubiC odpojena, stále můžete pracovat se svým adresářem, ale ikona synchronizace se Vám nezobrazí. Zkontrolujte své připojení k Internetu a poté klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu hubiC ve spodní liště a zvolte "Připojit".
Jestliže toto nevyřeší problém, znamená to, že jste na svůj počítač instalovali nějakou jinou aplikaci, která používá "overlay" ikony. tzn. ikony, které překrývají klasické ikony. Windows autorizuje používání maximálně 15 ikon tohoto typu a 4 z nich jsou rezervovány pro systém. To ponechává pro ostatní aplikace typu hubiC 11 overlay ikon. Řešením je v tomto případě odinstalování aplikace, která overlay ikony používá.

hubiC app používá veškerou moji šířku pásma, takže nemohu používat ostatní aplikace a negativně ovlivňuje i funci VoIP hovorů.

V tomto případě stačí jednoduše pozastavit synchronizaci. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace hubiC ve spodním panelu a klikněte na "Pozastavit synchronizaci". Na ikoně hubiC se zobrazí symbol "pauzy". Synchronizace se pozastaví a šířka pásma bude okamžitě uvolněna. Poté Vám bude umožněno hubiC opět spustit ve vhodnější čas. Například na noc. Stačí pro to kliknout pravým tlačítkem myši na ikonu hubiC a zvolit "Obnovit synchronizaci".

Synchronizace mých souborů nebyla spuštěna.

Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu hubiC ve spodním řádku a zvolte "Stav synchronizace" pro spuštění diagnostiky.
Probíhá zrovna indexace? Indexace může trvat delší dobu. Zvláště v případě, že ji provádíte poprvé a nebo pro velké množství dat. Buďte v takovém případě trpělivý. Synchronizace začne ihned po dokončení indexace.

Nezobrazuje se tam žádná aktivita?
Je možné, že jste si zvolili synchronizaci síťového disku či USB disku, který není připojen. Zkontrolujte si, že je zařízení řádně připojeno, pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu hubiC ve spodní liště a zvolte "Synchronizovat nyní".
Naše služby mohou mít dočasné problémy, které zabraňují přístupu k Vašim souborům na prostoru hubiC. V takovém případě vyčkejte několik sekund a zkuste to znovu (pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu hubiC ve spodní liště a zvolte "Synchronizovat nyní").
Jestliže synchronizace nezačne, kontaktujte naši podporu.

Jeden z mých souborů se nechce synchronizovat (ikona "Výstrahy")

Název souboru je nejspíše příliš dlouhý, nebo obsahuje nepovolené znaky. Změňte název souboru a poté klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu hubiC ve spodní liště a zvolte "Synchronizovat nyní"

Všechny soubory dostupné na mém online prostoru hubiC se nepřesunuly do mého adresáře hubiC.

Nejspíše jste si odebrali v možnostech synchronizaci všech souborů hubiC. Pro zobrazení seznamu adresárů synchronizovaných aplikací jděte do nastavení, zvolte si záložku "Účet" a "Nastavení" a poté "Zvolit adresáře k synchronizaci".

Vidím běžící operaci "standardizace souboru". Co to znamená?

Některé znaky v názvech souborů, především diakritika, mohou být kódované různými způsoby [1]. Kódování stejného souboru se může lišit v závyslosti na typu operačního systému.

To způsobuje problém na pracovních stanicích s jiným operačním systémem (Windows, Mac, Linux) a stejným účtem hubiC. hubiC by posuzoval dvě odlišená kódování stejného souboru za dva různé soubory.

Pro vyřešení tohoto problému, používá současná verze hubiC stejné kódování (NFC) bez ohledu na systém. Jestliže jsou soubory, které byly kódovány jiným způsobem, uloženy na Váš účet, nebo do synchronizovaného adresáře, je potřeba je přejmenovat, nebo "standardizovat".

Provedení těchto operací může chvíli trvat, ale musí být provedeny pouze jednou a nedojde k žádné změně v každodenním používání Vaší aplikace. Oranžová ikona "Synchronizování" se objeví u dat, které jsou ovlivněny standardizačním procesem. Jakmile budou soubory standardyzovány a synchronizovány, zobrazí se zelená ikonka (synchronizování dokončeno).

Mohu regulovat šířku pásma, která je přiřazena pro hubiC app?

Ano, můžete jít do nastavení Windows aplikací, poté do záložky "Pokročilé nastavení" a zde můžete uvést jakou šířku pásma povolíte pro upload a download. Jestliže neuvede hodnotu žádnou, pak bude aplikace používat veškerou dostupnou šířku pásma.< Zpět