Pokračováním prohlížení tohoto webu souhlasíte s tím, že budou použity cookies. Ty mají zajistit plynulý průběh Vaší návštěvy a sbírají statistická data o návštěvách.
Více o správě cookies
Ok

Nápověda

Technické otázky

Vyžaduje funkce hubiC aplikace pro počítače vyhrazený port?

hubiC používá standardí https port pro komunikaci s naší infrastrukturou - Port 443.

Může být aplikace hubiC použita přes připojení proxy?

Ano, hubiC app používá stejné proxy nastavení jako Váš počítač. Pro změnu tohoto nastavení ve Windows jděte do sekce "Možnosti Internetu" (Ovládací panel >> Síť a Internet >> Možnosti Internetu) a klikněte na záložku "Připojení" a poté na "Nastavení LAN". Na Mac OS jděte do sekce: System >> Síť >> Pokročilé a klikněte na "Proxy".

Jak rychle budou mé soubory přenášeny na hubiC?

Rychlost přenosu souborů na Vaše online úložiště závisí především na kvalitě připojení a obzvláště na rychlosti uploadu. Abychom však zabránili některým zákazníkům v zabrání veškerých zdrojů hubiC, na úkor ostatních, rezervovali jsme právo na omezení rychlosti přenosu dat na zákazníka pro upload a download.

Jak budou řešeny konflikty souborů?

Jestliže se snažíte uložit soubor se stejným názvem a příponou (.doc, .jpeg, .pdf, atd.) jako již existující soubor na úložišti, soubor bude automaticky přejmenován jako "nazevsouboru(1)" a existující soubor bude ponechán v nezměněné podobě. Je pak jen na Vás, abyste nepotřebný soubor odebrali.

Proč není možné přejmenovat, kopírovat či přemísťovat adresáře pomocí hubiC mobil app?

Přejmenování, kopírování, přesouvání a mazání adresářů může vyžadovat určitý čas, v závyslosti na počtu souborů a pod-adresářů v tomto adresáři. Proto je doporučováno, aby při provádění těchto operací nedocházelo k přerušení připojení k Internetu, nežli jsou akce dokončeny. Protože internetové připojení na mobilních zařízeních je často méně spolehlivé, nežli u stolních počítačů a notebooků, mobil app nedovolují tyto typy operací provádět. Ani organizování Vaší složky hubiC, což je jednou z často prováděných operací, není na mobilních zařízeních povoleno. Pro přejmenování, přesouvání, kopírování a mazání souborů je proto také potřeba použít hubiC desktop app, nebo Web aplikace.

Proč proces přejmenování, přesouvání (kopírování, vyjmutí, vložení) a vymazání trva tak dlouho?

Přejmenování či přesun souboru spočívá v kopírování souboru s požadovanými změnami a poté vymazáním originálního souboru. Tento protokol zaručuje integritu Vašich souborů, ale na druhou stranu se na jeho chod spotřebuje jistý čas. Vymazání adresáře může také trvat delší dobu, protože každý soubor, který je uvnitř adresáře umístěn, se musí mazat samostatně.

Jaká jsou omezení týkající se počtu a typu znaků pro názvy souborů/adresářů na hubiC?

Je zde pouze jediné omezení: názvy souborů nesmí přesáhnout 248 znaků a název adresáře nesmí přesáhnout 256 znaků. Všechny znaky, které jsou autorizovány Windows jsou povoleny. Na Mac OS nejsou v názvech souborů povoleny znaky ":" a "/".

Zobrazují hubiC aplikace soubory v cache?

hubiC iOS app (iPhone, iPad) zobrazují soubory v cache paměti, ale neděje se tak v případě Android app, které vyžadují aktivaci "Zobrazit soubory v cache paměti" v nastavení aplikace.

Jak je ověřována integrita dat uložených na hubiC?

Když je soubor uložen na hubiC, jeho integrita je ověřena pomocí algoritmu MD5. To nám umožní zjistit, zda byl soubor zkopírován na náš server správně či nikoli a jestli je shodný se souborem, který je uložen na Vašem desktop app.

Jak si mohu zobrazit logy hubiC desktop aplikace?

Na Windows naleznete logy aplikace hubiC v adresáři: <Váš uživatelský adresář>AppData>Roaming>hubiC (také můžete zadat Win+R a poté %appdata%\hubiC). Na Linuxu naleznete logy aplikace hubiC v adresáři: <Váš uživatelský adresář> /.config/hubiC/
Na MAC naleznete logy kliknutím na "konzole" ve spotlight (lupa vpravo nahoře). Klikněte na "Konzole" v Aplikační oblasti. Jděte do "SOUBORY" a poté do hubiC pro zobrazení logů.< Zpět