Door op deze site te blijven, accepteert u dat cookies worden gebruikt, deze zorgen ervoor dat uw bezoek op rolletjes loopt en bezoekersstatistieken verzameld kunnen worden.
Meer informatie en het beheren van cookies
Ok

Hulp

Het delen (sharing)

Wat is 'sharing' (het delen van gegevens)?

Het delen van een document betekent het aan de personen van uw keuze toestaan, dit te openen via een URL-adres (een "link"). De mensen die de 'share'-link ontvangen, kunnen dan uw dossier online bekijken (als het een foto is) en het downloaden door een eenvoudige webbrowser te gebruiken. U kunt een 'share'-link voor een van uw documenten aanmaken via een van de hubiC applicaties, en dan kunt u deze sturen per e-mail of sms, of delen via de sociale netwerken. U kunt een 'share'-link annuleren op elk gewenst moment, zodat de 'share'-link niet langer toegang geeft tot uw documenten. Indien u niet annuleert, zal de 'share'-link een levensduur hebben van 5, 10 of 30 dagen, afhankelijk van de door uw gekozen optie. NB: het delen van mappen is niet beschikbaar voor de iOS applicatie (iPhone, iPad).

Kan ik documenten delen met personen die geen gebruik maken van hubiC?

Ja, er is alleen een webbrowser nodig om toegang te krijgen tot een gedeeld bestand. Uw contactpersonen hoeven geen hubiC accounts of inloggegevens te hebben om uw bestanden te bekijken en te downloaden.

Hoe lang zullen mijn bestanden worden gedeeld?

Als u het niet voortijdig annuleert, zal de 'share'-link een levensduur hebben van 5, 10 of 30 dagen, afhankelijk van de door uw gekozen optie toen u deze aanmaakte. Zodra deze periode voorbij is, zal de 'share'-link niet meer geldig zijn en is er geen toegang tot uw bestanden meer.

Hoe kan ik zien hoeveel tijd er nog resteert, totdat de 'share'-link vervalt?

Op het hubiC web en de mobiele apps, wordt de resterende tijd vóór het verstrijken naast de bestandsnaam weergegeven. Het is nog niet mogelijk om deze informatie te verkrijgen via de Windows en Mac applicaties.

Kan ik de levensduur verlengen van een 'share'-link?

Nee, maar u kunt een nieuwe 'share'-link maken als uw publicatie is vervallen. De link zal anders zijn en de levensduur zal weer opnieuw beginnen.

Hoe kan ik zien of een bestand wordt gedeeld?

De namen van de gedeelde bestanden/mappen binnen de apps zullen blauw worden weergegeven totdat ze vervallen.

Hoe kan ik de 'share'-link opnieuw weergeven?

Doe hetzelfde wat u zou doen als u een nieuw bestand zou delen en de bestaande 'share'-link zal worden weergegeven.

Is het mogelijk om een bestand te delen voor onbepaalde tijd?

Nee, dit is niet mogelijk.

Als ik een map deel en de inhoud later wijzig, zullen deze wijzigingen dan zichtbaar zijn voor de personen die de 'share'-link ontvingen?

Indien u vervolgens een bestand toevoegt aan een map na het delen, zal de gedeelde folder dit nieuwe bestand niet bevatten. U moet de publicatie annuleren en een nieuwe link aanmaken. Als u een bestand verwijdert, verplaatst of hernoemt binnen een gedeelde folder, dan wordt het niet meer weergegeven via de 'share'-link. NB, het delen van mappen is niet beschikbaar voor de iOS-applicatie (iPhone, iPad).

Kan ik een wachtwoord gebruiken om toegang te geven tot een gedeeld bestand?

Nee, het is niet mogelijk. Echter, u heeft als enige controle over de link. Deze link is niet openbaar en de zoekmachines zullen hier niet naar verwijzen.

Wie heeft toegang tot mijn gedeelde documenten?

Iedereen waaraan u de link heeft verzonden, heeft toegang tot de documenten die u heeft gedeeld, tot aan de vervaldatum. Als u de link via de sociale netwerken deelt, hou dan in gedachten dat de link verder zou kunnen worden verspreid, en dat u wettelijk verantwoordelijk bent voor de bestanden die u deelt.

Zal ik in staat zijn om te zien wie toegang had tot mijn 'share'-link?

Niet, dit is niet mogelijk.

Kan ik het bekijken van documenten autoriseren en downloads verbieden?

Nee, alle documenten die gedeeld worden, kunnen gedownload worden door degenen die de link hebben ontvangen.

Zullen de bestanden die ik deel, invloed hebben op mijn opslag quota?

Nee, de gedeelde bestanden worden niet gekopieerd, zodat ze de hoeveelheid gebruikte opslagruimte niet doen toenemen.

Waarom werd mijn postadres gevraagd toen ik voor de eerste keer info deelde via hubiC?

Dit is een wettelijke verplichting, omdat u wettelijk verantwoordelijk bent voor de bestanden die u deelt via hubiC. We moeten ook in staat zijn om gebruikers te identificeren, die beledigende inhoud plaatsen.< Terug