Użytkowanie strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, w celu zapewnienia prawidłowego działania strony i realizowania statystyk odwiedzin.
Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie
Ok

Centrum pomocy

Aplikacja biurowa

Jak zainstalować aplikację na moim komputerze?

Wejdź na stronę z oprogramowaniem do pobrania, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi podczas instalacji wybranej wersji. Po zainstalowaniu aplikacji, konieczne jest ponowne uruchomienie komputera. Operacja ta jest niezbędna do poprawnego wyświetlania ikon programu (transfer w trakcie, synchronizacja, publikacja).

W jaki sposób działa synchronizacja?

Aplikacja tworzy domyślny folder «hubiC» na Twoim komputerze. Po dodaniu dowolnego pliku do foldera, zostanie on automatycznie przeniesiony do konta online i rozesłany do wszystkich urządzeń przypisanych do Twojego konta. Również w przypadku zmiany jego parametrów, zostaną one automatycznie zapisane na każdym urządzeniu.

Jak mogę zsynchronizować informacje na kilku komputerach jednocześnie?

Wystarczy zainstalować aplikację hubiC na każdym z komputerów, a następnie wprowadzić parametry konta, z którego korzystasz.

Jak mogę sprawdzić status synchronizacji?

Każdy plik skopiowany na dysk online jest oznaczony ikoną koloru żółtego, co oznacza synchronizację w trakcie. Po zakończeniu tego procesu ikona ze statusem zostanie zaktualizowana.

Jak długo trwa synchronizacja danych?

Każda synchronizacja danych jest realizowana cyklicznie. Domyślnie proces ten może potrwać do 10 minut. Możesz zmienić częstotliwość synchronizacji w parametrach aplikacji.

Jak działa indeksacja treści?

Indeksowanie polega na porównaniu treści konta hubiC na lokalnym komputerze oraz na koncie online. Dane pobrane w ten sposób służą następnie do przeprowadzenia synchronizacji. Dzięki temu aplikacja może zidentyfikować dokumenty dodane i zmodyfikowane i je zsynchronizować.

Czy można wymusić synchronizację danych?

Aplikacja hubiC weryfikuje dostępne treści co 10 minut. W przypadku wykrycia zmiany możesz wybrac opcję "Natychmiastowa synchronizacja" dostępną w parametrach aplikacji.

Czy potrzebuję tej samej ilości powierzchni dyskowej na swoim lokalnym komputerze, co na koncie hubiC?

Tak. Natomiast nie ma potrzeby jednoczesnej synchronizacji wszystkich katalogów w koncie hubiC. Możesz wybrać listę folderów w zakładce "Konto". Identyczna lista może być wyświetlona w aplikacji po wybraniu zaawansowanego trybu użytkownika.

Nie chcę synchronizować wszystkich katalogów. Czy taka opcja jest możliwa?

Tak, nie musisz synchronizować wszystkich dokumentów. Po przeprowadzeniu pierwszej synchronizacji przejdź do paramentrów aplikacji, opcji "Konto" - "Konfiguracja" - "Wybierz wszystkie katalogi do synchronizacji". Wybierając katalogi, które nie będą synchronizowane, możesz je usuwać na lokalnym komputerze lub urządzeniu. Jednocześnie nie będą one usuwane na dysku internetowym hubiC.

Czy mogę wykonać jednorazową archiwizację wiekszęj ilosci danych?

Nie ma limitu ilości synchronizowanych danych. Pomimo tego w przypadku jednoczesnej kopii dużej ilości plików, może się zwiększyć zużycie zasobów (pamięci RAM urządzenia). W takiej sytuacji proszę upewnić się, że urządzenie lokalne ma wystarczającą ilość pamięci. Jednocześnie zalecamy zwiększenie limitu czasu, na weryfikację zasobów pomiędzy urządzeniami. Domyślny limit wynosi 10 minut, a parametr może być zmieniony w parametrach aplikacji. Wykonanie pierwszej synchronizacji potrwa dłużej również z powodu sprawdzenia sygnatury plików )MD5). Ta opcja gwarantuje integralność danych, które zostaną skopiowane do konta online.

Jak wejść w parametry aplikacji hubiC?

Możesz wybrać tą opcję klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę aplikacji, a następnie wybrać opcję "Preferencje".

Jak udostępnić dokument w aplikacji hubiC?

Wybierz plik lub katalogu do opublikowania, a następnie kliknij na niego prawym przyciskiem. Wybierz z menu opcję "HubiC", a następnie "Publikacja". Aby skopiować utworzony link, kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję "Kopiuj link publikacji" i zatwierdź opcję "Udostępnij".

Jak sprawdzić status opublikowanego dokumentu?

Każdy opublikowany plik jest wyświetlany poprzez ikonę "Udostępniony" zamiast ikony synchronizacji.

Jak anulować status opublikowanego dokumentu w aplikacji hubiC?

Wybierz z listy opublikowany plik, a następnie kliknij na nim prawym przyciskiem myszy. Z wybranych opcji wybierz "Anuluj publikację".

Czy katalog "hubiC" jest również dostępny bez połączenia do internetu?

Masz pełen dostęp do katalogu, nawet jeżeli Twoje urządzenie nie jest tymczasowo połączone do internetu. W takiej sytuacji nie będzie wyświetlana informacja o statusie synchronizacji aplikacji, a wszelkie zmiany zostaną wzięte pod uwagę po ponownym połączeniu z kontem online.

Czy aplikacja hubiC jest uruchamiana automatycznie?

Tak. Aplikacja zostanie uruchomiona automatycznie wraz ze startem Twojego urządzenia. Również po zalogowaniu się do internetu, zostaniesz automatycznie połączony ze swoim kontem online.

W jaki sposób mogę sprawdzić status zadań wykonywanych przez aplikację?

Aplikacja działa w tle systemu. Jeżeli chcesz obecne zadanie, które wykonuje, wybierz ikone aplikacji na pasku zadań, a następnie wybierz prawym przyciskiem opcję "Status synchronizacji".

Co zrobić w sytuacji, jeżeli nie wyświetlają się ikony statusu moich plików i katalogów.

W sytuacji, w której ikona statusu wybranego pliku lub folderu, jest oznaczona na niebiesko, wystarczy ponowne uruchomienie aplikacji.
Jeżeli ikona jest oznaczona na biało: może to oznaczać brak połączenia z internetem. W takiej sytuacji sprawdź połączenie na komputerze, a następnie zaloguj się ponownie do swojego konta online.
Jeżeli pomimo przeprowadzenia wcześniejszych kroków, ciągle masz problem z wyświetleniem poprawnych statusów, oznacza to konflikt z ikonami systemu Windows. Windows używa 15 ikon typu overlay, z czego 11 z nich moze być wykorzystywane również przez aplikację hubiC.

Aplikacja hubiC wykorzystuje całe pasmo internetu i nie mogę korzystać z innych programów. Co zrobić w takiej sytuacji?

W takiej sytuacji zalecamy wstrzymanie synchronizacji w trakcie. Wejdź na ikonę aplikacji w pasku zadań, a następnie wybierz opcję "Zatrzymaj synchronizację". W każdej chwili możesz wznowić ten proces, wybierając opcję "Wznów synchronizację".

Nie mogę wznowić procesu synchronizacji moich danych.

W takiej sytuacji zalecamy sprawdzenie statusu tego procesu, po wybraniu ikony aplikacji na pasku zadań i opcji "Status synchronizacji".
Indeksacja trwa zbyt długo? Proces indeksacji może zająć dłuższą chwilę, szczególnie w przypadku pierwszej indeksacji, lub weryfikacji większej ilości danych w katalogu hubiC, dostępnym lokalnie i w koncie online.

Pomimo wybranej synchronizacji, aplikacja nie działa.
Mogłeś wybrać opcję synchronizację zasobu sieciowego lub dysku USB, który jest aktualnie niedostępny. w takiej sytuacji upewnij się, że wybrany przez Ciebie zasób jest rozpoznawany przez aplikację i wznów ten proces wybierając opcję "Natychmiastowa synchronizacja"
Mógł również wystąpić chwilowy problem z dostępem do plików. W takiej sytuacji poczekaj kilka minut i wznów proces po wybraniu opcji "Natychmiastowa synchronizacja".
Jeżeli po wykonaniu tych kroków, aplikacja ciągle nie działa poprawnie, to prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

Jeden z wybranych plików nie może być zsynchronizowany. Otrzymuję ostrzeżenie systemu.

Może to być związane ze zbyt dużą liczbą znaków w nazwie pliku, lub wpisaniem znaków nieobsługiwanych przez aplikację. Zalecamy zmianę nazwy pliku i wznowienie procesu wybierając opcję "Natychmiastowa synchronizacja".

Nie wszystkie katalogi umieszczone w folderze hubiC, są przesyłane do mojego dysku online.

Może to być związane z wyborem katalogów do synchronizacji. W pierwszej kolejności sprawdź listę synchronizowanych katalogów. Opcja ta jest dostępna w parametrach aplikacji, w zakładce "Konto" - "Konfiguracja" - "Wybór katalogów do synchronizacji".

Muszę wykonać operacje "normalizacji plików". Co to oznacza?

Niektóre znaki w nazwach plików - zwłaszcza litery akcentowane - mogą zostać zakodowane na różne sposoby [1]. Kodowanie tego samego pliku może się różnić w zależności od systemu operacyjnego, którego używasz.

Wcześniej pojawiały się problemy, jeśli komputery korzystały z różnych systemów operacyjnych (Windows, Mac, Linux). hubiC rozpoznawał dwa różne kodowania jako dwa różne pliki.

Aby zapobiec temu problemowi, aktualne wersje hubiC korzystają z tego samego kodowania (NFC) bez względu na system. Jeśli pliki kodowane w różny sposób są obecne na twoim koncie lub w katalogu synchronizacyjnym, należy zmienić ich nazwy: są to operacje normalizacji.

Operacje te mogą być czasochłonne, ale są one wykonane tylko raz i nie mają wpływu na codzienne korzystanie z aplikacji. Pomarańczowa ikonka "synchronizacja w trakcie" pojawi się dla plików, których dotyczy normalizacja. Po zakończeniu operacji pojawi si ę zielona ikonka (synchronizacja wykonana).

Czy mogę przypisać łącze gwarantowane dla aplikacji hubiC?

Tak. Aby zmienić ten parametr, wejdź do parametrów aplikacji w systemie Windows, dostępnych w trybie zaawansowanym. Możesz zdefiniować pasmo przypisane dla plików ładowanych (opcja upload) i pobieranych z konta online (opcja download). W sytuacji, w której nie wpiszesz żadnej wartości, aplikacja będzie wykorzystywać całe dostępne łącze. Możliwość określenia przepustowości przyznanej dla danej aplikacji będzie wkrótce dostępna w aplikacji Mac.< Powrót